نمایشگاه گروهی واگویه

نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان “واگویه”

افتتاحیه: ۳۰ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۷

مکان : موزه هنرهای معاصر اهواز

این نمایشگاه دربرگیرنده آثار چند تن از هنرمندان خوزستانی بود که با استقبال هنردوستان همراه شد.