برگزاری نمایشگاه ” آبی ایرانی” زمستان ۹۴

 نمایشگاه آبی ایرانی

Persian blue Exhibition

مروری بر آثار چهارنسل هنرمندان ایران

  زمستان ۱۳۹۴

موزه هنرهای معاصر اهواز

 


 

 

** افتتاحیه نمایشگاه بزرگ نقاشی آبی ایرانی (Persian Blue)**

( نقاشی ، نقاشیخط )

زمان : پنجشنبه ۸ بهمن ماه ۹۴ ساعت ۱۶ در محل موزه هنرهای معاصر اهواز

 

ساعات بازدید : ۹ صبح الی ۱۴ و عصرها ۱۷ الی ۲۱

 

مراکز تهیه بلیط جهت بازدید


 

لاجــوردی ( آبی ایرانی ) یکی از ســـــایه های رنگ آبـی است که به رنـگ سنــگ لاجورد است . معادن سنگ لاجورد در  ایران و افغانستان بوده است.
لاجــوردی را در زبانــهای انگلیسی (Persian blue ) و فرانســوی (bleu person ) و بســـیاری از زبانهای دیـــگر بنام ” آبی ایرانی ”  می نامند . این رنگ برای اولین بار در سال ۱۶۶۹ میلادی در انگلستان ” آبی ایرانی ” نامیده شد .
” آبــی ایرانی  ” نماد پــاکی ، خلوص ، شکوه ، ایمان و آرامش است که در تاریخ، فرهنـگ و هنر ایـران زمـین از جایـگاه سـترکی برخورداراست و در ادبیات ، معماری ، نگارگری ، تذهیب ، هنرهای سنتی و دسـتی ، نقاشی ، خوشـنویسی و هـنر اسلامی از دیرباز مورد توجه هنرمندان  بوده است . در هفت گنبد نظامی اتاق آبـی نمایــش تمثیلی عالم و کالبد انسان است. صحنه درام و تفرقه پذیری و بازیابی وحدت است  و راهنمای رستگاری . گنبد فیروزه ای نماد تخیل است . سـفر روحانی بــهرام از گنبد سیاه آغاز می شود و با گذر از میان گنـبـد های زرد ، سـرخ ، آبــی ، و در نهایت از ســـفید می گذرد . در حقیقت این گذر روح سالک است که از وادی عرفان می گذرد و در نهایت  به پـاکی و خلوص می رسد و پس از عبور از سفید که مجموع همه رنگهاست به ســرزمین دوست نائل می شود . در تذهیب رنگ طلا  نماد خداوند بوده که نورالسماوات و الارض است و جلوه ظــهورش در عالم رنگ لاجورد است . در کاشیـکاری رنگ اصــلی که نگهدارنده هــمه رنـگهاست ، لاجورد است .
بدلیل حس پاکی ، خلوص ، شکوه ، اشراقی و ایرانی  رنگ لاجوردی همیشه مورد توجه هنرمندان ایران بوده است و ” آبی ایرانی ” در هنر معاصر و مدرن نیز حضـور تاثیرگذاری داشته است و در آثار هنـرمندان معاصر ایران این رنـگ  فراوان دیده میشود .
نمایشـــگاه آبی ایرانی  (Persian blue ) مروری خواهد داشت بر چهار نســل هنرمندان ایـــرانی که در آثـارشـان از رنگ لاجوردی وطیــف های مختلف رنگ لاجوردی و آبی استفاده کرده اند . نمایشگاه آبــــی ایـــرانی در زمستان ۱۳۹۴ در مـــوزه هنرهای معاصر اهواز برگزار خواهد شد.

 

 

                                    منوچهری                                                                  حمزه ای

                مدیر موزه هنرهای معاصر اهواز                                     دبیر نمایشگاه آبی ایرانی

 

 

مجموعه مقالات نمایشگاه ” آبی ایرانی”

گالری ” آبی ایرانی”

فراخوان هنرمندان خوزستانی برای نمایشگاه “آبی ایرانی”