نمایشگاه گروهی

نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان “واگویه”

افتتاحیه: ۳۰ اردیبهشت ۹۶ ساعت ۱۷

مکان : موزه هنرهای معاصر اهواز

شرکت برای عموم هنرمندان و هنردوستان آزاد و رایگان است