ثبت نام

  • فرم ثبت نام شما در پایگاه موزه معاصر اهواز

  • اطلاعات تماس

  • اندکی درباره خودتون

 

***********

send_button2

ارسال نمونه کارها و عکس پروفایل خود

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی) :

توضیحی کوتاه در مورد فایل های ارسالی


عکس پروفایل خود را انتخاب نمایید.(این تصویر در سیستم ما محفوظ است )